ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 16:17:58  
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา
ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา

ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดพิธีเปิดหอไตรและจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษา ระหว่างวันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีเปิดหอไต ฮอลีกยกย่องเชิดชูเกียรติครูหมอไตและผู้มีอุปการคุณต่อวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ทำพิธีทางศาสนาและพิธีเปิดหอไต โดย ดร จรูญ คำนวณตา ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ มีเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738