ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 16:50:50  
จ.ลำพูนเชิญชมการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
จ.ลำพูนเชิญชมการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560
จ.ลำพูนเชิญชมการประกวดนางสาวลำพูน ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 ซึ่งในค่ำวันนี้ ( 6 ธันวาคม 2560 ) เป็นการประกวดรอบคัดเลือก ส่วนการประกวดรอบตัดสินจะจัดในค่ำวันที่ 9 ธันวาคมนี้

จังหวัดลำพูนได้จัดงานพระนางจามเทวีและงาน ฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งนครหริภุญไชย และเผยแพร่ชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนรวมถึงผลงานของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน สนับสนุนเผยแพร่โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 10 ธันวาคม 2560 มีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดงาน ในงานมีการจัดนิทรรศการของดี 8 อำเภอ การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูน , การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด , การออกร้านมัจฉากาชาดเพื่อหาเงินสมทบทุนกิจกรรมสาธารณกุศลของเหล่ากาชาด และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่ง คือ การประกวดนางสาวลำพูน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดลำพูนเพื่อทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การเกษตรและผลิตภัณฑ์โอทอปที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยมีการประกวดแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบคัดเลือก จะจัดประกวด ในช่วงค่ำวันนี้ ( 6 ธันวาคม 2560 ) เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาว และ รอบตัดสินจะจัด ในช่วงค่ำวันที่ 9 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและให้กำลังใจผู้เข้าประกวดนางสาวลำพูน ประจำปี 2560 โดยทั่วกัน .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511 555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 210

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738