ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 ธันวาคม 2560 / 22:22:05  
จังหวัดแพร่เปิดตัวตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน
จังหวัดแพร่เปิดตัวตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรมกาดกองเก่า – กาดพระนอน
จังหวัดแพร่เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ณ กาดกองเก่า – กาดพระนอน เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน สินค้าพื้นเมืองจากคนในชุมชน พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

วานนี้ (5 ธันวาคม 2560) เวลา 18.00 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐจังหวัดแพร่ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กาดกองเก่า – กาดพระนอน ณ บริเวณถนนคำลือ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ โดยเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่เริ่มเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภออย่างน้อย จังหวัดและอำเภอละ 1 แห่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่ไม่มีพื้นที่ค้าขาย เป็นการช่วยสร้างและกระจายรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ บูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐ Green Market, ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้, ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ, ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข, ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด, ตลาดประชารัฐ Modern Trade, ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส., ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม

สำหรับตลาดประชารัฐตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ กาดกองเก่า – กาดพระนอน มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่เข้าร่วมดำเนินการสนับสนุนการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีการจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน สินค้าพื้นเมือง เช่น อาหารพื้นเมือง, เสื้อผ้าพื้นเมืองแพร่, งานฝีมือของชุมชน จากผู้ประกอบการกว่า 250 ราย ทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 20.30 น.

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ โทร. 054 - 625 496

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 336

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738