ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 09:23:33  
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบ รองพ่อเมืองเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบ รองพ่อเมืองเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เข้าพบ รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนเมือง พร้อมขับเคลื่อนให้เชียงใหม่เป็น Mice City อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาปริญญาโทด้านรัฐประศาสนศาสน์ วิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ จำนวน 54 คน นำโดย ผศ.ดร.เลิง ชิง ผู้อำนวยการร่วมของสถาบันนโยบายน้ำ จากมหาวิทยาลัยลีกวนยู เข้าพบปะ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ วิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ได้นำคณะเดินทางมาศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเล็งเห็นว่าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในเมืองที่มีการเติบโตเร็วที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หัวข้อ “จินตนาการใหม่ เพื่อเมืองเชียงใหม่” (Re – Imagining of Chiang Mai) ซึ่งมีแนวคิดริเริ่มเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านการจัดการน้ำ และมีความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตของชุมชนเมืองให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองที่มีการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ด้านธุรกิจ มีอนาคตไกล เป็นเมืองแห่งมรดกวัฒนธรรม สำหรับนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจ มีศักยภาพในทุกมุมมอง คือ อุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจการจัดการประชุม และนิทรรศการ หรือ Mice ย่อมาจากกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม (Meeting) การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) การประชุมนานาชาติ (Conference) การจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ (Exibition) พร้อมทั้งขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้เป็น Mice City โดยครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ข่าวโดย : สุพิชฌาย์ อุ่นแสง / กุสุมา นาอนันต์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738