ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 10:01:03  
จังหวัดลำปางเปิดโครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1ร่วมใจเก็บขยะ
จังหวัดลำปางเปิดโครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1ร่วมใจเก็บขยะ
จังหวัดลำปางเปิดโครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมใจเก็บขยะ ปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กรในการเก็บขยะ และเป็นตัวอย่างของประชาชนทั่วไปผู้ใช้รถใช้ถนน

(7 ธ.ค.60) ที่บริวณด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการทางหลวงปลอดภัย ขับขี่สบายตาชาวแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 ร่วมใจเก็บขยะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน และสร้างภาพลักษณ์อันดีของหน่วยงานให้ประชาชนทั่วไปได้มีจิตสาธารณะและปลูกจิตสำนึกของคนในองค์กรในการเก็บขยะ และเป็นตัวอย่างของประชาชนทั่วไปผู้ใช้รถใช้ถนน ในการไม่ทิ้งเศษขยะลงบนถนนบริเวณสองข้างทางหลวง ร่วมกลางถนน บนสะพานลอยคนเดินข้ามและในเขตหลวง หรือในที่สาธารณะต่างๆ มีข้าราชการ เจ้าหน้าที่จาก แขวงทางหลวงลำปางที่ 1 นักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลำปาง รวมถึง จิตอาสา กว่า 150 คน ร่วมในโครงการนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า ขอให้กิจกรรมที่ทุกท่านตั้งใจทำในครั้งนี้ ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ทำให้ประชาชนในจังหวัดลำปาง ได้ตระหนักถึงการไม่ทิ้งขยะในบริเวณสองข้างทางหลวง ร่องกลางถนนและบนสะพานลอยหรือที่สาธารณะต่างๆ ทำให้เจ้าหน้าที่มีจิตสาธารณะมากยิ่งขึ้น

ข่าวโดย : ปัณธวัฒน์ ทวีพรจิรภาคย์
บรรณาธิการ : ศักสิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738