ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 10:55:38  
จังหวัดแพร่เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม
จังหวัดแพร่เปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ ที่กาดกองเก่า–กาดพระนอน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน สินค้าพื้นเมือง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ที่กาดกองเก่า–กาดพระนอน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้า แหล่งแสดงศิลปะทางวัฒนธรรมของจังหวัดแพร่ โดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องราวของชุมชนจากตัวแทนชุมชนกาดกองเก่า–กาดพระนอน และการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน สินค้าพื้นเมือง เช่นอาหารพื้นเมือง เสื้อผ้าพื้นเมืองแพร่ งานฝีมือของชุมชน
ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ตลาดประชารัฐ เห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั่ง 9 ประเภท ได้แก่ตลาดประชารัฐ Green Market ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ ตลาดประชารัฐ กทม. คืนความสุข ตลาดประชารัฐของดีจังหวัด ตลาดประชารัฐ Modern Trade ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. ตลาดประชารัฐต้องชม และตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชน ผู้ประกอบการที่ต้องการจำหน่ายสินค้า ผลผลิตต่าง ๆ ได้มีแหล่งจำหน่ายในการสร้างรายได้กระจายผลผลิตออกสู่ประชาชน /. ฉัตรชัย พวงขจร/ ข่าว /พิมพ์

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738