ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 10:56:05  
จังหวัดแพร่กำหนดดำเนินโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ส่งเสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561
จังหวัดแพร่กำหนดจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้บริการประชาชนในเชิงรุก ครอบคลุมทุกอำเภอ ตั้งแต่เดินธันวาคม 2560 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ได้อนุมัติโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างพลังประชารัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการแก่ประชาชนในเชิงรุก ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ทุกอำเภอ โดย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ จัดเตรียมถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด แจกจ่ายแก่ครอบครัวที่ยากจน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ มอบเงินสงเคราะห์ มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ยากไร้ มีส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอลงพื้นที่นำการบริการในแต่ละด้านไปให้บริการประชาชน มีการสาธิตการประกอบอาชีพ การแนะแนวอาชีพ การจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด การให้บริการตรวจรักษาโรค การให้คำแนะนำและปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการตัดผมฟรี การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร
สำหรับแผนการปฏิบัติการของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ประกอบด้วย ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง หมู่ 7 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
ครั้งที่ 2 วันที่ 9 มกราคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านนาตุ้ม หมู่ 9 ตำบลบ่อเหล็กลอง กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
ครั้งที่ 3 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง หมู่ 4 บ้านวังธง ตำบลวังธง อำเภอเมืองแพร่ กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
ครั้งที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านน้ำเลา หมู่ 5 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
ครั้งที่ 5 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์บ้านน้ำพุสูง หมู่ 3 ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
ครั้งที่ 6 วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่โรงเรียนบ้านวังหลวง หมู่ 5 ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่
ครั้งที่ 7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านป่าไผ่ หมู่ 5 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.
และครั้งที่ 8 วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ที่โรงเรียนบ้านหาดรั่ว หมู่ 3 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น กิจกรรมร่วมกับหน่วย พอ.สว.

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 153

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738