ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 11:04:47  
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย
สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบริการโลหิตและบริจาคอวัยวะและดวงตา แก่คณะกรรมการเหล่ากาชาด อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในจังหวัดแพร่ จำนวน 221 คน

วันนี้ (7ธ.ค.60) ที่ห้องโสตทัศนศึกษาวิทยาลัยเทคนิคแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ด้านการบริการโลหิตและบริจาคอวัยวะและดวงตา ซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่จัดขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มีความรู้ความเข้าใจในการคัดกรองผู้บริจาคโลหิต สามารถชี้แจงถึงเหตุผล และสามารถตอบคำถามของผู้บริจาคโลหิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเชิญชวนประชาสัมพันธ์ การบริจาคอวัยวะและดวงตา ให้มีความประสงค์ต้องการแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพิ่มมากขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 221 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครจากตำบลต่าง ๆ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และกรรมการกิ่งกาชาด
นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้ดำเนินการขยายผลโครงการ พัฒนาจิตอาสา สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ครอบคลุมทั้ง 8 อำเภอ มีอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จำนวน 8,644 คน จากการสำรวจความต้องการของอาสาสมัครในพื้นที่ ส่วนใหญ่มีความสนใจในด้านความรู้เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต เพราะงานบริจาคโลหิตเป็นภารกิจหลักของสภากาชาดไทย และได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดหาโลหิตจากการบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วย และมีนโยบายหลักว่า โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทางเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ให้ประชาชนมาบริจาคโลหิตทุกๆ 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เป็นประจำสม่ำเสมอ ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 75

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738