ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 11:54:27  
เชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทุกภาคส่วน เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า
เชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ทุกภาคส่วน  เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า
จังหวัดเชียงใหม่ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ ภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคประชาชน เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า พร้อมตั้งเป้าลดจำนวนจุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้ จากปีที่แล้ว ให้ได้ 20 %

เช้าวันนี้(7 ธ.ค.60) ที่หอประชุมอำเภอฝาง นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดมาตรการ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ให้กับที่ทำการปกครองอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ฝาง อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในการควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาในที่โล่ง ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก ปี 2560 คุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ มีค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)เฉลี่ย 24ชั่วโมง เกินค่ามาตรฐาน คือ 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 วัน มีค่าสูงสุด 153 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 พบจุด Hotspot จำนวน 609 จุด และพื้นที่ถูกเผาไหม้ จำนวน 797,053 ไร่ การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการร่วมกันแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางประชารัฐ โดยตั้งเป้า ค่า PM10 มีจำนวนวันที่เกินค่ามาตรฐานไม่เกิน 10 วัน จำนวนจุดความร้อน (hotspot) ลดลง 20 % และพื้นที่เผาไหม้ ลดลง 20 % จากปี 2560 โดยแบ่งพื้นที่ดำเนินการออกเป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่ทางหลวง พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทางการเกษตร และพื้นที่ที่อยู่อาศัยชุมชน

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 134

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738