ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 13:33:00  
ขนส่งจังหวัดลำปางกำหนดมาตรการ 7+7+7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งจังหวัดลำปางกำหนดมาตรการ 7+7+7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ขนส่งจังหวัดลำปางกำหนดมาตรการ 7+7+7 ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 พร้อมอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนในทุกมิติ

นายโสภณ พิทักษ์สาลี ขนส่งจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการ 7+7+7 เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ได้แก่ ช่วงแรกก่อนเทศกาล ระหว่างวันที่ 1 – 27 ธันวาคม 2560 เน้นดำเนินการกระตุ้นเตือนประชาชน ให้เกิดความตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทาง เช่น โครงการตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง คือ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) จำนวน 53 แห่ง และร้านค้าผู้ประกอบการตัวแทนจำหน่ายรถ จำนวน 10 แห่ง ให้บริการตรวจเช็คสภาพความพร้อมของรถแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จากนั้นในช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม – 28 ธันวาคม 2560 (7 วัน) และช่วงที่ 3 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 (7 วัน) จะดำเนินการเข้มข้นในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมอำนวยความสะดวกและให้บริการประชาชนในทุกมิติด้วย 5 เป้าหมาย ได้แก่ การบริการรถโดยสารอย่างเพียงพอ, พนักงานประจำรถโดยสารระดับแอลกอฮอลล์เป็นศูนย์, ลดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ, ไม่มีผู้เสียชีวิตจากรถโดยสารสาธารณะ และบริหาร ควบคุม กำกับการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking Real Time แบบ Online ควบคู่ไปกับ 5 มาตรการหลัก ได้แก่ เกาะติดสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง, ดูแลประชาชนตลอดเส้นทาง, รถพร้อม คนพร้อม, บังคับใช้กฎหมายเข้มข้น จริงจัง รวมทั้งการสร้างสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้ร่วมทาง

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 233

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738