ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 13:35:30  
จังหวัดพะเยา เปิดเวทีประชาคมชุมชนรอบกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา เปิดเวทีประชาคมชุมชนรอบกว๊านพะเยา
จังหวัดพะเยา เปิดเวทีประชาคมชุมชนรอบกว๊านพะเยา ชี้แจงโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย

วานนี้ (6 ธ.ค.60) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน เปิดเวทีประชาคมชุมชนรอบกว๊านพะเยา เพื่อชี้แจง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจโครงการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 13 ตำบล ในเขตอำเภอเมืองพะเยา หลังจากที่จังหวัดพะเยาได้รับงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการฯ จำนวน 343 ล้านบาทเศษ ประกอบด้วย 6 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมการเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำในกว๊านพะเยา , กิจกรรมกำจัดวัชพืชในกว๊านพะเยา , กิจกรรมเฝ้าระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมด้านประมงในกว๊านพะเยา , กิจกรรม ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในกว๊านพะเยา , กิจกรรมพัฒนาศักยภาพความกว๊านพะเยาเพื่อการท่องเที่ยวและกิจกรรมจัดตั้งศูนย์บริหารโครงการพัฒนากว้านพะเยาอย่างยั่งยืน โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานในการประสานงานจัดทำแผนพัฒนากว๊านพะเยา
สำหรับการเปิดเวทีประชาคมชุมชนรอบกว๊านพะเยาในครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลสันป่าม่วง , วันที่ 8 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ท่าเรือโบราณ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านตุ่น , วันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ อาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ตำบลบ้านสาง , วันที่ 13 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเรือ , วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ วัดร่องไฮ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ใส , วันที่ 15 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจำป่าหวาย , วันที่ 18 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลแม่กา , วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลแม่ปืม , วันที่ 20 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ , วันที่ 21 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลท่าจำปี , วันที่ 22 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ , วันที่ 25 ธ.ค.60 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ เทศบาลตำบลท่าวังทอง , และในวันที่ 9 ม.ค.61 เวลา 09.00 – 12.00 น. ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา จะเป็นการเปิดเวทีประชาคมทั้ง 13 ชุมชนรอบกว๊านพะเยา รวมถึงเทศบาลเมืองพะเยาและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738