ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 13:45:45  
จังหวัดลำปางสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดลำปางสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ
จังหวัดลำปางสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ตามแนวทางประชารัฐ ลดความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่โรงแรมบุษย์น้ำทอง อำเภอเมืองลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2560 – 2564 ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายเตือนภัยพิบัติภาคประชาชน เอกชน ชุมชนท้องถิ่น อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ตระหนัก มีวัฒนธรรมความปลอดภัย และมีส่วนร่วมจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ตามแนวทางประชารัฐ ตลอดจนเป็นมาตรการลดความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีสมาชิก อปพร. กลุ่มวิทยุสื่อสารสมัครเล่น สมาชิกชมรม และอาสาสมัครต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดลำปาง เข้าร่วมเป็นเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชน จำนวน 200 คน

ข่าวโดย : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์ 054224561
บรรณาธิการ : ศักดิ์สิทธิ์ กิตินันทน์
หน่วยงาน : สวท.ลำปาง
อ่าน : 154

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738