ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 14:58:57  
อำเภอฝาง มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 37 ร้าน
อำเภอฝาง  มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 37 ร้าน
อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ ครบทั้ง 8 ตำบล รวม จำนวน 37 ร้าน

นายชัชวาลย์ ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สงน.พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า อำเภอฝาง มีร้านค้าที่เข้าร่วม โครงการ ร้านธงฟ้าประชารัฐ จำนวน 37 ร้าน ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล ได้แก่ ตำบลเวียง ประกอบด้วย หจก.บุญศิริฝาง,ร้านรุ่งโรจน์,ร้านอุดมรัตน์,ร้านประชารัฐกองทุนหมู่บ้านสันป่าไหน่ ,ร้านลำดวนพาณิชย์ ตำบลม่อนปิ่น ประกอบด้วย ร้านศรีนวลเกษตรรุ่งเรือง,ร้านศรีทอง ตำบลแม่สูน ประกอบด้วย ร้านรัชนีการค้า,ร้านขุนฝางพาณิชย์,ร้านป้าบิน,ร้านนงคราญธรรมโท,ร้านจำนงการค้า,ร้านนิรันดร์สุขคำ,ร้านพีเจมินิมาท ตำบลแม่งอน ประกอบด้วย ร้านทรัพย์วาสนาการค้า,ร้านสมพล,ร้านสมศักดำการค้า ,ร้านพีแอนด์พีชอป ตำบลสันทราย ประกอบด้วย ร้านสินค้าเบ็ดเตล็ด, ร้านดวงกมล, ร้านแม่อิ๊ด, ร้านเรือนแก้ว, ร้านข้าวสารมิกิ ตำบลแม่คะ ประกอบด้วย ร้านทองศิริพร, ร้านวิเชียร,ร้านอัครวินท์ , ร้านเจนจิรา , ร้านเรืองศักดิ์,ร้านบุญศรี, ตำบลแม่ข่า ประกอบด้วย ร้านอุบลการค้า, ร้านศิวโรจน์การค้า, ร้าน ก.เกีรติ คุณการค้า(ก้องแก๊ส),ร้านศดาพร,ร้านภูมิพัฒน์พาณิชย์,ร้านนัทนันท์,ร้านบัวเงินการค้า,ร้าน ธ.พาณิชย์ และตำบลโป่งน้ำร้อน ร้านเนรมิต ประชาชนสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลือกซื้อสินค้าได้ตามร้านค้าดังกล่าว

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 225

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738