ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 15:22:56  
หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
หน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในกิจกรรม "ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน" เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นางสาวศศิวิมล พงษ์ปรีชา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย รักษาราชการ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และจิตอาสาประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” บำเพ็ญประโยชน์ด้วยพลังแรงใจแห่งความจงรักภัคดี พัฒนาอาคารสถานที่ ทำความสะอาดถนนและทาสีขอบฟุตบาท เพื่อปรับทัศนียภาพบริเวณสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ให้เกิดความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ต้องการให้จิตอาสาทำความดีให้เกิดประโยชน์แก่สังคม ตามโครงการ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด/กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบ
บรรณาธิการ : เดือน อินต๊ะ
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 66

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738