ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 16:01:27  
องคมนตรีพร้อมคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
องคมนตรีพร้อมคณะ ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ
องคมนตรี ติดตาม ขับเคลื่อน และเร่งรัดแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ให้เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน

ที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีพร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย เพื่อรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีพระราชดำริไว้ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนเพื่อแก้ไขปัญหาในทุกๆด้าน ให้พสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขโดยทั่วหน้า สำหรับพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแบ่งออกเป็น 9 ประเภท จำนวน 40 โครงการ ได้แก่ โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ โครงการช่วยเหลือราษฎร โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ โครงการตามแนวพระราชดำริ และโครงการพระราชดำริในพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม 2560 โดยองคมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย อาทิ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อำเภอฮอด โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อำเภอจอมทอง โครงการฝายทดน้ำแม่ฮอด อำเภอฮอด โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนเชื่อมระหว่าง 4 ตำบล ในอำเภออมก๋อย สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนเยี่ยมเยียนประชาชน พร้อมมอบถุงพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่อีกด้วย

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวเดือน อินต๊ะ
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 178

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738