ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 16:03:36  
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกซื้อของดีจากยอดดอยสูง ในงานตลาดนัดชาวดอย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเลือกซื้อของดีจากยอดดอยสูง ในงานตลาดนัดชาวดอย
อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว เลือกซื้อสินค้าเกษตร สะอาด สดใหม่ ใส่ใจจากบนดอย ในงานงานตลาดนัดชาวดอย

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชมและเลือกซื้อสินค้าเกษตร ของดีตามฤดูกาลจากเกษตรกรบนพื้นที่สูงของเขตจังหวัดภาคเหนือ ในงานตลาดนัดชาวดอย สะอาด สดใหม่ ใส่ใจจากบนดอย ซึ่งนำมาจำหน่ายโดยเกษตรกรตัวจริง ภายในงานพบกับสินค้าเกษตรคุณภาพให้ได้เลือกซื้อหากันมากมาย อาทิ กาแฟสด ไม้ดอก ไม้ประดับ ผัก ผลไม้ และพืชสมุนไพรนานาชนิด ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการสร้างรายได้ และขยายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย โดยตลาดนัดชาวดอย จะจัดให้มีขึ้นทุกวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ณ ลานข้าง ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวโดย : ศศิพิมล คำสุกดี สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวเดือน อินต๊ะ
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 235

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738