ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 17:24:01  
จังหวัดเชียงราย มีประชาชนสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ แล้วกว่า 3,000 ราย
จังหวัดเชียงราย  มีประชาชนสนใจร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4+6 ข้อ แล้วกว่า  3,000 ราย
จังหวัดเชียงราย มีประชาชนเดินทางไปร่วมแสดงความคิดเห็นในแบบฟอร์ม ต่อประเด็น 4+6 ข้อคำถามของนายกรัฐมนตรี ที่ศูนย์ดำรงธรรมรวมกว่า 3,000 ราย

ตามที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ 18 อำเภอ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อประเด็น 4+6 ข้อคำถามของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 18 อำเภอ มีประชาชนให้ความสนใจ นำบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐานประกอบการตอบคำถามในแบบฟอร์ม ที่ ทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ล่าสุด จังหวัดเชียงราย มีผู้ที่ร่วมตอบคำถามของนายกรัฐมนตรี ทั้ง 6 ข้อใหม่ และคำถาม 4 ข้อเดิม รวม 10 ข้อ จำนวนทั้งสิ้น 3,547 ราย
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเดินทางไปตอบแบบสอบถาม ได้ทุกวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำบัตรประชาชน ไปเป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และตอบคำถามด้วยตนเอง สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย โทร. 053-150181 และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 18 อำเภอ หรือสายด่วน 1567

ข่าวโดย : กนกพร เพียรช่างคิด 053-702642
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 498

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738