ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 23:23:44  
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนมุ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนมุ่งนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
สื่อมวลชนจังหวัดลำพูนร่วมโครงการ อู๊จ๋าประสาสื่อ ฮ่วมใจ๋ห่วงใยหละปูน เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ในแนวทางสร้างสรรค์เคารพสิทธิเด็ก พร้อมทั้งแนะแนวเด็กเยาวชนให้เข้าถึงสื่อที่เป็นประโยชน์

วันนี้ ( 7 ธันวาคม 2560 ) ที่ ลานม่วน ข่วงคัวกิ๋น ในงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน สนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน จัดเวทีเสวนา เกี่ยวกับสร้างความเข้าใจในการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในโครงการ อู๊จ๋าประสาสื่อ ฮ่วมใจ๋ห่วงใยหละอ่อน โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายชาตรี ภูเวียง ประธานชมรมนักข่าวจังหวัดลำพูน ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ จังหวัดลำพูน และ นายสุรพงษ์ กองจันทึก กรรมการนโยบายด้านส่งเสริมประชาธิปไตยการพัฒนาชุมชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมเสวนา ในประเด็น อิทธิพลและบทบาทของสื่อที่เป็นมิตรต่อเด็ก , บทบาทและจรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็ก และการทำงานของสื่อในการคุ้มครองสิทธิเด็ก ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีนักเรียนชั้นอนุบาลจากโรงเรียนอนุบาลเด็กน้อยได้แสดง ต.เหมืองจี้ อ.เมืองลำพูน ได้แสดงชุดดอกไม้คุณธรรมเพื่อให้ผู้ร่วมงานเล็งเห็นถึงการนำเสนอข้อมูลและข่าวที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน .

ข่าวโดย : ฝ่ายข่าว สปชส.ลำพูน โทร. 053 511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738