ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 24 ธันวาคม 2560 / 12:20:12  
กองทัพภาคที่ 3 สนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//
กองทัพภาคที่ 3 สนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//
กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 สนธิกำลังเข้าตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา ..//

พล.ท.สมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 มอบหมายให้กองบัญชาการเฉพาะกิจ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพล 1 ชุดปฏิบัติการ เข้าตัดทำลายไร่ฝิ่น โดย เข้าปฏิบัติการในเขตพื้นที่รอยต่อ อำเภอเชียงดาว และ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบพื้นที่การปลูกฝิ่น จำนวน 7 แปลง พื้นที่ประมาณ 8 ไร่ เป็นต้นฝิ่นที่ยังไม่ออกดอก ความสูงประมาณ 30 เซนติเมตร ทั้งนี้ ชุดปฏิบัติการ ได้ตัดและเผาทำลายต้นฝิ่นทั้งหมด
สำหรับ สถานการณ์การปลูกฝิ่นในปีนี้พบว่ามีการเปิดพื้นที่ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ในบางพื้นที่เป็นแปลงเก่าของปีที่แล้ว โดยเฉพาะพื้นที่เขตอำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่เขตอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ มีการเปิดพื้นที่ใหม่เพื่อหลบเลี่ยงจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ โดยย้ายพื้นที่ปลูกเข้าไปในป่าลึก ในการสำรวจทางอากาศช่วงที่ผ่านมามีอุปสรรคเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้การสำรวจทางอากาศเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีความเสี่ยงอันตรายสูง

ข่าวโดย : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738