ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 25 ธันวาคม 2560 / 16:47:49  
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด หวังให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างปกติสุข

นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและให้โอวาทแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
สำหรับการฝึกอบรมโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม – 25 ธันวาคม 2560 เพื่อนำตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เข้าสู่การบำบัดฟื้นฟู ตามประกาศสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งการอบรมดังกล่าวเกิดจากความสมัครใจของผู้เข้ารับการอบรม จาก 13 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงดาว ฮอด สันป่าตอง ไชยปราการ แม่แจ่ม แม่อาย ฝาง ดอยสะเก็ด สันทราย สันกำแพง สะเมิงและอำเภอจอมทอง รวมทั้งสิ้น 100 คน ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 12 วัน โดยแบ่งเป็นระยะเวลาของการปรับเปลี่ยนทัศนคติ พฤติกรรม และฟื้นฟูร่างกาย 9 วัน และระยะเวลาของการฝึกทักษะอาชีพ 30 ชั่วโมง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนทีมวิทยากร ครูฝึก จากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่และกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1
ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ทั้ง 100 คน ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและมีสภาพร่างกายที่ดี มีความพร้อมด้านจิตใจ ที่จะกลับสู่ภูมิลำเนา เพื่อใช้ชีวิตตามปกติสุขในสังคมต่อไป

ข่าวโดย : กัญญารัตน์ เรือนใจ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738