ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2560 / 09:04:28  
กองบัญชาการกองทัพไทย สร้างนักเรียนเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน
กองบัญชาการกองทัพไทย สร้างนักเรียนเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน
กองบัญชาการกองทัพไทย ฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน สร้างเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

วันนี้ (26 ธ.ค. 60) กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ สายบุญ รองผู้บังคับหน่วย ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติดให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมศึกษาที่ 4-6 จำนวน 45 คน และมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา โต๊ะปิงปอง กระเป๋าหนังสือ ให้เยาวชนและโรงเรียน โดยมีวิทยากรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 36, สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุงไม้สัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน ให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรม
เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ติดกับแนวเขตประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงมีขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน แม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังป้องกันอยู่ตลอดเวลาก็ตาม ซึ่งหากยาเสพติดระบายเข้ามาในพื้นที่ชุมชน จะทำให้เด็กและเยาวชนหลงผิดได้ง่าย นอกจากนี้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน รู้เท่าทันกลุ่มขบวนการเหล่านี้ โดยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นแกนนำในการป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ชุมชน คอยสอดส่องดูแล แจ้งเบาะแสให้กับทางราชการ

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/ฉลอง หมั่นสกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 111

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738