ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2560 / 11:27:06  
กองบัญชาการกองทัพไทยสร้างนักเรียนเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและสอดส่องดูแลพื้นที่ป่า
กองบัญชาการกองทัพไทยสร้างนักเรียนเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและสอดส่องดูแลพื้นที่ป่า
กองบัญชาการกองทัพไทย สร้างนักเรียนเป็นแกนนำป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

เช้าวันนี้ ๒๖ ธันวาคม ๖๐ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พันเอก พงศธร บุญฟู ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๓ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ.แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก ขจรศักดิ์ สายบุญ รองผู้บังคับหน่วย ฯ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านสบป่อง ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับชั้น ป ๔-๖ จำนวน ๔๕ คน และมอบอุปกรณ์การเรียน การกีฬา โต๊ะปิงปอง กระเป๋าหนังสือ ให้เยาวชนและโรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกาย โดยมีวิทยากรจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๖ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านกุงไม้สัก เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนที่เข้ารับการอบรม สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประกอบกับพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีแนวเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงมีกลุ่มหรือขบวนการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน แม้จะมีเจ้าหน้าที่คอยเฝ้าระวังป้องกันอยู่ตลอดเวลาก็ตาม หากยาเสพติดระบายเข้ามาในพื้นที่ชุมชนจะทำให้เด็กและเยาวชนหลงผิดได้ง่าย นอกจากนี้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังป้องกัน การให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน รู้เท่าทันกลุ่มขบวนการเหล่านี้ โดยให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนเป็นแกนนำในการป้องกันยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ชุมชน และคอยสอดส่อง

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738