ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 26 ธันวาคม 2560 / 17:47:46  
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวในการกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวในการกวาดล้างอาชญากรรม  ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปล่อยแถวในการกวาดล้างอาชญากรรม เฝ้าระวังเหตุการณ์และอาชญากรรมและปราบปราม เกี่ยวกับยาเสพติด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานปล่อยแถวในการกวาดล้างอาชญากรรมเฝ้าระวังเหตุการณ์และอาชญากรรมและปราบปราม เกี่ยวกับยาเสพติด ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่มีนักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561 ของจังหวัดน่าน เพื่อป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม ในเขตเทศบาลเมืองน่าน และในพื้นที่ต่างๆ ของจังหวัดน่าน ตามแผนปฏิบัติการของผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อให้ตำรวจภูธรเฝ้าระวังเหตุร้าย และเหตุที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดกับประชาชนและนักท่องเที่ยวตามถนนสายหลัก เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานในการติดตามค้นหายาเสพติด ผู้กระทำผิด ที่ใช้เส้นทางถนนสายหลัก และการจราจร รวมทั้งการเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงที ซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดน่าน เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและการปราบปราม อาชญากรรมและปัญหาจากของยาเสพติด ซึ่งจังหวัดน่าน อยู่ในเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด อาจเล็ดลอดเข้ามาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558 หรือ ปี๋ใหม่เมือง และเพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นใจ ให้กับประชาชน ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีมีนักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยว และร่วมงานเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ของจังหวัดน่าน เป็นจำนวนมาก เนื่องจากในช่วงเทศกาลของทุกๆ ปี จะมีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนน เพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนา เยี่ยมญาติ และเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีปริมาณการใช้รถ ใช้ถนน บนถนนสายต่างๆ มีจำนวนมากขึ้น และเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ ซึ่งจะนำมาซึ่งความสูญเสีย ทั้งชีวิตและร่างกายทั้งยังส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ในช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561 ด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 100

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738