ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 28 ธันวาคม 2560 / 14:23:29  
จังหวัดแพร่ ปิด ค่ายนี้ มีรัก ปี 2
จังหวัดแพร่ ปิด ค่ายนี้ มีรัก ปี 2
จังหวัดแพร่ ปิด ค่ายนี้มีรัก ปี 2 มอบใบประกาศแก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(28ธ.ค.60) ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานปิด ค่ายนี้มีรัก ปี 2 ซึ่งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่จัดขึ้น ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ พร้อมมอบใบประกาศแก่เยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการ จำนวน 61 คน นางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่กล่าวว่า โครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมให้ความรู้แก่ครอบครัวของเยาวชนเสี่ยง/ครอบครัวผู้ผ่านการบำบัด โดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมการเข้าค่ายมีชื่อว่า ค่ายนี้มีรัก ปี 2 ใช้เวลาในการทำกิจกรรม 3 วัน 2 คืน จำนวน 3 รุ่น โดยรุ่นแรกจัดขึ้นในวันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 ที่สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ มีหลักสูตรสำคัญประกอบด้วย กิจกรรม ความรัก ความห่วงใย การใส่ใจครอบครัว กิจกรรมกระบวนกลุ่มครอบครัว ในการเรียนรู้ บทบาทหน้าที่ การสื่อสารที่ดี และการใช้เวลาว่างร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว กิจกรรมภาคสนาม ฐาน Walk Rallry และกิจกรรมภาคกลางคืน ล้อมวงสานสัมพันธ์ สายใยครอบครัว ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 76

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738