ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 ธันวาคม 2560 / 00:21:45  
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง
รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งคุมเข้มสถานบริการและการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชน พร้อมกำชับให้จุดตรวจสกัดกั้นไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่ถนนสายหลักและสายรอง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ซึ่งจะมีการประชุมตลอดระยะเวลา 7 วันตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 เพื่อสรุปข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตลอดจนหาแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที โดยในวันที่สองของการรณรงค์พบว่า จังหวัดเชียงใหม่ มีการเกิดอุบัติเหตุจำนวน 12 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจำนวน 12 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเกิดจากเมาสุรา และตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 40.00 และ 26.67 ตามลำดับ ยานพานะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เป็นรถจักรยานยนต์ ในส่วนของลักษณะที่เกิดเหตุ ร้อยละ 40.00 เป็นทางแยก และร้อยละ 33.33 เป็นทางตรง ส่วนสถานที่เกิดเหตุมากที่สุดเป็นถนนกรมทางหลวง และถนน อบต./หมู่บ้าน ร้อยละ 75.00 และร้อยละ 16.67 ช่วงเวลาที่เกิดเหตุสูงสุด เวลา 08.01-12.00น. ร้อยละ 33.33 ในการเรียกตรวจตามมาตรการ 10 รสขม มีการเรียก 11,711 คัน พบการกระทำความผิดและดำเนินคดีจำนวน 4,246 คัน คิดเป็นร้อยละ 38.98 ไม่มีใบขับขี่ ร้อยละ 39.07 และไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 35.42 ตามลำดับ
ด้าน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานบริการในจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของระยะเวลาในการเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง ซึ่งสถานบริการที่มีใบอนุญาตตั้งสถานบริการ สามารถขายสุราได้ถึงเวลา 6 โมงเช้าของวันที่ 1 มกราคม ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามที่กำหนด สามารถเปิดทำการได้ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 01.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ในส่วนของสถานบริการที่ตั้งอยู่นอกเขตพื้นที่การอนุญาต ได้ผ่อนผันให้เปิดทำการได้ ระหว่างเวลา 18.00 น. ถึง 24.00 น. ของวันเดียวกัน
โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานบันเทิงที่ให้บริการในช่วงเทศกาลปีใหม่ และคุมเข้มในเรื่องของการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชน หากมีผู้ใดฝ่าฝืนสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงสกัดไม่ให้ผู้ขับขี่ที่มีอาการเมาสุราเข้าสู่พื้นที่สาธารณะหรือทางหลวง เนื่องจากผู้ขับขี่พาหนะที่มีอาการเมาสุราที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุจะลดจำนวนลง และให้สำรวจข้อมูลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างละเอียด เพื่อจะนำมาวิเคราะห์สาเหตุ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีการตั้งด่านตรวจ จำนวน 47 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทั้งหมด 1,396 คน ขณะเดียวกัน ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ถนนขับขี่ด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวโดย : สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 206

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738