ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 31 ธันวาคม 2560 / 21:35:52  
พี่น้องชนเผ่าใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
พี่น้องชนเผ่าใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ในงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
ชาวบ้านบ้านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 22

คณะกรรมการบ้านแม่ปิง (ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง) ร่วมกันจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และจัดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดและเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 22 ในวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 มีนายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย ประธานเปิดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาบ้านแม่ปิง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ชาวบ้านบ้านแม่ปิงเล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬา และเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน ตระหนัก เห็นความสำคัญ รักในกีฬา และห่างไกลยาเสพติด แสดงถึงพลังความสามัคคีภายในชุมชน ที่มีบทบาทในการมีส่วนร่วมเชื่อมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นอย่างแท้จริง
ประเภทการแข่งขันกีฬา คือ กีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ แข่งรถหว่า(แข่งรถไม้) แข่งโปริก่อเหร่(แข่งปั่นกระด้ง) และกีฬาทั่วไป ได้แก่ ฟุตบอล ตะกร้อ เปตอง ตะกร้อ วอลเลย์บอล แบดมินตัน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 82

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738