ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มกราคม 2561 / 00:13:17  
พุทธศาสนิกชนกว่า 2,000 คน พร้อมใจกันสวดมนต์ข้ามปี เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561
พุทธศาสนิกชนกว่า 2,000 คน พร้อมใจกันสวดมนต์ข้ามปี เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561
พุทธศาสนิกชนชาวลำพูนและนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน พร้อมใจกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561

พุทธศาสนิกชนชาวลำพูนและนักท่องเที่ยวกว่า 2,000 คน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดสีขาว ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี ท่ามกลางสภาพอากาศที่กำลังเย็นสบาย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในกิจกรรมสิ้นปี 1 ใน 9 มหัศจรรย์ล้านนาที่ลำพูน กิจกรรมที่ 3 ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ 5 ครบเครื่องเรื่องสิริมงคล เป็นมงคลต่อชีวิตในปีใหม่ 2561 ภายใต้โครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ วิถีธรรม (สวดมนต์ข้ามปี) 2560 โดยมี พระราชปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส การจัดกิจกรรมเน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเร้าทั้งปวง เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน ได้ข้อคิดมีสติก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ 2561 ด้วยการเข้าวัดปฏิบัติธรรม สวดมนต์ นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา ทำบุญ ตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รักษาขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยและท้องถิ่น ตลอดจนเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยผู้มีจิตศรัทธาเปิดโรงทาน นำขนม นมสด น้ำเต้าหู้ น้ำดื่ม กาแฟ และอาหารอื่น มาบริการฟรีแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย
กิจกรรมภายในงานเริ่มวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. มีการแสดงเครือข่ายทางวัฒนธรรม เวลา 19.00 น. มีการนำเสนอเรื่องราวน่าทึ่งของวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ผ่านวีทีอาร์ เวลา 19.30 น. พิธีสวดสะเดาะเคราะห์บูชานพเคราะห์ และบูชาเทียนประจำวันเกิด อธิษฐานขอพรจากองค์พระธาตุหริภุญชัยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข เวลา 21.30 น. พิธีสวดมนต์ข้ามปี เวลา 23.30 น. นั่งสมาธิ เจริญจิตภาวนา เวลา 23.58 น. กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ 2561 ก้าวสู่วันที่ 1 มกราคม 2561 เวลา 00.09 น. พิธีสู่ขวัญ ปัดเคราะห์ สืบชะตา รับพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคล เวลา 00.30 น. พิธีแห่และถวายผ้าห่มองค์พระธาตุหริภุญชัย ในเหมันตฤดู จากนั้น เวลา 07.00 น. มีพิธีสงฆ์ รับศีล กล่าวสัมโมทนียกถาและให้พรปีใหม่ 2561 พุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ หลังจากเสร็จพิธีทำบุญตักบาตรแล้ว ประชาชน นักท่องเที่ยว ต่างพากันสักการะพระธาตุหริภุญชัย เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดลำพูน และประจำปีเกิดปีระกา เพื่อขอพรให้เกิดสิ่งที่ดีต่อชีวิตในปี พ.ศ.2561 ขณะที่วัดอื่นในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอของจังหวัดลำพูนก็มีการจัดกิจกรรมเช่นกัน


ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 184

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738