ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 1 มกราคม 2561 / 10:16:11  
เชียงราย เทศกาลชิมชาซากุระงามวัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 22
เชียงราย เทศกาลชิมชาซากุระงามวัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 22
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับผู้ประกอบการชากาแฟ และประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จัดเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 22 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายภาคธุรกิจ

เมื่อค่ำวันที่ (31 ธ.ค. 60) ที่บริเวณสนามหน้าโรงเรียนสันติคีรี บ้านสันติคีรี ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ มาเยอะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองนอก พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการชา กาแฟ ร่วมกันจัดเทศกาลชิมชา ซากุระงาม วัฒนธรรมชนเผ่า และกาแฟดอยแม่สลอง ครั้งที่ 22 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี กรกฏ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงบนเวทีช่วงพิธีเปิดอย่างอลังการถือว่าเป็นงานประเพณีที่จัดต่อกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่น และสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวในระดับจังหวัด ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า OTOP ชาอบแห้ง ผลไม้อบแห้ง หรือผลิตภัณฑ์พื้นบ้านรวมถึงผลผลิตการเกษตรจำพวกพืชผัก ผลไม้เมืองหนาว เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของตำบลแม่สลองนอก ซึ่งประกอบด้วย 7 ชนเผ่า และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอันได้แก่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สำหรับภายในบริเวณงานมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดแสดงลานวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ่า การจัดนิทรรศการขยายผลโครงการหลวงดอยแม่สลอง และหน่วยงานราชการต่างๆ การแสดงผลผลิตจากใบชา กาแฟ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจอันสำคัญของจังหวัดเชียงราย การแสดงการละเล่นของชนเผ่าต่างๆ การจำหน่ายสินค้าของที่ระลึกชนเผ่าเป็นต้น

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 113

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738