ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มกราคม 2561 / 15:27:17  
พะเยา..เมืองพะเยาเร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล(289วัน) แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
พะเยา..เมืองพะเยาเร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล(289วัน) แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา ปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการเมืองพะเยาโมเดล (289วัน) (สำนึกฮักบ้านต๋อมเมืองน่าอยู่) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของ อ.เมืองพะเยา

วันที่ 6 ม.ค.61 ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการเมืองพะเยาโมเดล (289วัน) (สำนึกฮักบ้านต๋อมเมืองน่าอยู่) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของ อ.เมืองพะเยา โดยมีชาวบ้านใน ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ร่วมขบวนรณรงค์ แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในลักษณะเคาะถึงประตูบ้าน เป็นจำนวนมาก
โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า โครงการเมืองพะเยาโมเดล (289วัน) (สำนึกฮักบ้านต๋อมเมืองน่าอยู่) เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของ อ.เมืองพะเยา เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยกำหนดให้ทุกอำเภอจัดทำโครงการ หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำร่อง ซึ่งกำหนดอำเภอละ 2 หมู่บ้าน แต่อำเภอเมืองพะเยากำหนด อำเภอละ 2 พื้นที่ ที่ตำบลจำป่าหวาย และตำบลแม่ปืม ส่วนที่ตำบลบ้านต๋อม มี 3 หมู่บ้าน โดยมีการออก เคาะประตูบ้านเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 289 วัน ซึ่งสุดท้ายจะได้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างน้อย 3 หมู่บ้านในตำบลบ้านต๋อม แต่อย่างไรก็ตาม ในตำบลแห่งนี้ ได้กำหนดดำเนินการทุกหมู่บ้าน
ขณะเดียวกันทาง นายอำเภอเมืองพะเยา ยอมรับว่าการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ มีเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นในลักษณะการเสพมากกว่าการจำหน่าย โดยอำเภอเมืองพะเยามีการเก็บสถิติที่ด่านตรวจแม่ต๋ำ พบว่า ภายใน 1 เดือนมีมากกว่า 50 คดี ซึ่งยอมรับว่ามี คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ ซึ่งขณะนี้ ชุมชนทุกชุมชน ได้รับทราบปัญหา และให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตคาดสถานการณ์การแพร่ระบาดน่าจะดีขึ้น

ข่าวโดย : ส.ปชส. พะเยา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.พะเยา
อ่าน : 91

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738