ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 มกราคม 2561 / 18:10:16  
ศูนย์เรียนรู้ 72 พรรษา ลำพูน แจ้งข่าวดีฉลองปีใหม่ 2561 เปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พร้อมหลักสูตรเทียบโอน ปวช. ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 31 มกราคมนี้
ศูนย์เรียนรู้ 72 พรรษา ลำพูน แจ้งข่าวดีฉลองปีใหม่ 2561 เปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น พร้อมหลักสูตรเทียบโอน ปวช. ผู้สนใจสมัครภายในวันที่ 31 มกราคมนี้
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น เพิ่มโอกาสผู้สนใจทุกเพศ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

นางสาวจารุวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เปิดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น รุ่นที่ 2/2561 เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แบ่งเป็น หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (120 ชั่วโมง) ได้แก่ หลักสูตรขนมไทยและเครื่องดื่ม กระเป๋าผ้าด้นมือ เบเกอรี่ การเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ ของชำร่วยและของที่ระลึก, หลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน ได้แก่ หลักสูตรตัดผมชาย เสริมสวยสตรี นวดแผนไทย ตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น, หลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน ได้แก่ หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (บริบาล) และหลักสูตรระยะสั้น 6 เดือน เรียน 3 ปีเทียบโอน ปวช. ได้แก่ หลักสูตรตัดเย็บเสื้อผ้า อาหารและโภชนาการ ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ซึ่งองค์กรเน้นย้ำ ไม่เลือกปฏิบัติ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างงาน สร้างอาชีพ ครอบครัวเข้มแข็ง เชิญชวนผู้สนใจทั้ง เพศชาย เพศหญิง เพศแสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 สมัครฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เลขที่ 279 หมู่ 9 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5309-2420 ต่อ 2

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 260

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738