ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 6 มกราคม 2561 / 13:05:41  
อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน
อำเภอเมืองพะเยา เร่งดำเนินการโครงการเมืองพะเยาโมเดล แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้าบุหรี่ในชุมชน โดยการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นในลักษณะการเสพมากกว่าการจำหน่าย พบใน1 เดือนมีมากกว่า 50 คดี

วานนี้ (5 ม.ค.61) ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์ โครงการเมืองพะเยาโมเดล (289วัน) สำนึกฮักบ้านต๋อมเมืองน่าอยู่เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของอำเภอเมืองพะเยา โดยมีชาวบ้านใน ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา ร่วมขบวนรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ ในลักษณะเคาะถึงประตูบ้าน เป็นจำนวนมาก
นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองพะเยา กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด เหล้า บุหรี่ในชุมชนหมู่บ้านต้นแบบ ของอำเภอเมืองพะเยา เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา โดยกำหนดให้ทุกอำเภอจัดทำโครงการ หมู่บ้านต้นแบบปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน นำร่อง ซึ่งกำหนดอำเภอละ 2หมู่บ้าน แต่อำเภอเมืองพะเยากำหนด อำเภอละ 2 พื้นที่ ที่ตำบลจำป่าหวาย และตำบลแม่ปืม ส่วนที่ตำบลบ้านต๋อมมี 3 หมู่บ้าน โดยมีการออก เคาะประตูบ้านเพื่อเก็บข้อมูล ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการทั้งหมด 289 วัน ซึ่งสุดท้ายจะได้หมู่บ้านปลอดยาเสพติดอย่างน้อย 3 หมู่บ้านในตำบลบ้านต๋อม แต่อย่างไรก็ตาม ในตำบลแห่งนี้ ได้กำหนดดำเนินการทุกหมู่บ้าน
นายอำเภอเมืองพะเยา ยังกล่าวด้วยว่า การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่มีเพิ่มมากขึ้น แต่เป็นในลักษณะการเสพมากกว่าการจำหน่าย โดยอำเภอเมืองพะเยามีการเก็บสถิติที่ด่านตรวจแม่ต๋ำ พบว่า ภายใน1 เดือนมีมากกว่า 50 คดี ซึ่งยอมรับว่ามีคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นทางจังหวัดพะเยา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้กำหนดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมกับทางหน่วยงานราชการ ซึ่งขณะนี้ ชุมชนทุกชุมชนได้รับทราบปัญหาและให้ความร่วมมือกับทางราชการในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ซึ่งในอนาคตคาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดน่าจะดีขึ้น

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 105

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738