ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2561 / 13:02:37  
กิจกรรมเปิดเมืองลำพูน "9 มหัศจรรย์ ล้านนาที่หละปูน"
กิจกรรมเปิดเมืองลำพูน "9 มหัศจรรย์ ล้านนาที่หละปูน"
ลำพูนเที่ยวได้ทั้งปี เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับกิจกรรมเปิดเมืองลำพูน 2560-2561 "9 มหัศจรรย์ ล้านนาที่หละปูน"

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า จังหวัดลำพูน ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลำปาง-ลำพูน จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว 9 มหัศจรรย์ ล้านนาที่หละปูน เน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่นำเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของจังหวัดลำพูน ด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ทั้งหมด 9 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1 “ยี่เป็งเมืองลำพูน ถวายโคม 30,000 ดวงแด่องค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย” ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 โดยรอบเมืองลำพูน แขวนโคมประดับโคมทั่วเมืองลำพูน บนถนนหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร และบนถนนอินทยงยศ ตลอดเดือนตุลาคม มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง เมืองลำพูน และประเพณีแค่หลวง อำเภอบ้านโฮ่ง กิจกรรมที่ 2 “วันพระแม่นั่งเมือง ครั้งที่ 2”ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งตามตำนานมูลศาสนา กล่าวไว้ว่า “พระนางจามเทวี ได้เสด็จขึ้นนั่งเมืองได้ 7 วัน ก็ประสูติพระโอรสแฝด ในวันเพ็ญ เดือน 3” ในปี 2560 ตรงกับวันที่ 3 ธันวาคม 2560 นับถอยหลังอีก 7 วัน เป็นวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันคล้ายวันที่พระนางจามเทวีขึ้นนั่งเมืองหรือขึ้นครองเมือง ตรงกับวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระนางเจ้าจามเทวี ปฐมกษัตรีย์แห่งราชอาณาจักรหริภุญไชย รวมถึงส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนในความเป็นนครหริภุญชัย ภายในงานมีกิจกรรมการถวายเครื่องไหว้สาบูชา กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวีการฟ้อนเล็บ ฟ้อนเจิงถวายบูชา จำนวน 5,000 คน ตั้งแต่ลานอนุสาวรีย์ไปตามถนนอินทยงยศ และการแสดงศิลปวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติ ณ ลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี กิจกรรมที่ 3 “ลำพูน ลานบุญ ล้านนา ครั้งที่ 5” (สวดมนต์ข้ามปี) บูชาเทียนวัดเกิด สวดนพเคราะห์ เรียกขวัญ สืบชะตา สวดมนต์ข้ามปีสิบชะตา รดน้ำมนต์ ห่มผ้าองค์พระธาตุเจ้าหริภุญชัย วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร กิจกรรมที่ 4 “นัดกันที่ขุนตาน สะพานขาว” กิจกรรม แข่งจักรยาน วิ่งขึ้นดอยขุนตาน เดือนแห่งความรักนั่งรถไฟ แคมป์ปิ้ง ขึ้นดอย ที่ขุนตาน กิจกรรมหลากหลาย วิ่งเดิน พิชิต ย 4 ปั่นจักรยาน สะพานขาว ยาวถึงขุนตาน ถนนทุกสาย มุ่งสู่ดอยขุนตาน ทางรถไฟ ทางรถยนต์ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ ทางมอเตอร์ไซค์ ทางจักรยาน และทางวิ่งเดิน สู่ดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา วันที่ 10 ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2561 กิจกรรมที่ 5 “เปิดเมืองลี้วิถีครูบา” กิจกรรม แข่งจักรยาน 100 กิโล 100 ลี้ สี่อายุ ในทีมเดียวกัน คือ 30, 40, 50, 60 สัมผัส วิถีครูบา ไหว้สาครูบาศรีวิชัย ไหว้สาครูบาวงศ์เปลี่ยนผ้าครูบาขาวปี วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 3 มีนาคม 2561 กิจกรรมที่ 6 ปี๋ใหม่เมืองลำพูน “ถนนคนงามเมืองป่าซาง” วันที่ 15 เมษายน 2561 กิจกรรมขบวนแห่สงกรานต์เมืองลำพูน กิจกรรมขบวนแห่นางสงกรานต์ บนถนนคนงามเมืองป่าซาง บนถนนป่าซาง อุดมไปด้วยความงาม แบบล้านนา แต่งกายสุภาพ รดน้ำแบบบ่าเก่า กิจกรรมที่ 7 ประเพณี “สรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัย ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 23–29 เมษายน 2561 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุฯ จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 เหนือ (วันแปดเป็ง) ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย สำหรับองค์พระบรมธาตุหริภุญชัย เป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่อยู่คู่นครหริภุญชัยมากว่า 1,120 ปี และเป็นหนึ่งในแปดจอมเจดีย์ของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานน้ำสรง และเครื่องราชสักการะ มาถวายองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยเพื่อเป็นพุทธบูชาประจำทุกปี กิจกรรมขบวนอัญเชิญน้ำสรงพระราชทานฯ มีขบวนช่างฟ้อน จำนวน 1,120 คน ร่วมฟ้อนเล็บรับน้ำสรงพระราชทานฯ ในแต่ละวันจะมีการแข่งขันการประกวดต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันกลองสะบัดชัย การแข่งขันดนตรีพื้นเมือง การประกวดฟ้อนเล็บ การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง และการแข่งขันกลองหลวงชิงแชมป์ล้านนา ครั้งที่ 16 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ขบวนแห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน พร้อมเครื่องราชสักการะ น้ำทิพย์ดอยขะม้อ และน้ำทิพย์อีก 7 อำเภอ อาทิ น้ำทิพย์พระพุทธบาทสามยอด อำเภอบ้านโฮ่ง, น้ำทิพย์พระพุทธบาทห้วยต้ม อำเภอลี้, น้ำทิพย์ดอยจำป่าข่า อำเภอแม่ทา, น้ำทิพย์พระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง, น้ำทิพย์ดอยกวางคำ อำเภอทุ่งหัวช้าง, น้ำทิพย์วัดบ้านดงหลวง อำเภอเวียงหนองล่อง และน้ำทิพย์ดอยห้างบาตร อำเภอบ้านธิ
สำหรับกิจกรรมที่ 8 ประเพณี “11 มิถุนา ตีกลองถวายบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย ครั้งที่ 6” ครบรอบชาตกาล 140 ปี ระหว่างวันที่ 10–11 มิถุนายน 2561 ณ วัดดอยติ ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน องค์ครูบาเจ้านักบุญแห่งล้านนา “ครูบาเจ้าศรีวิชัย” ถือเป็น “ต๋นบุญ” หรือ “นักบุญ” ที่พุทธศาสนิกชนนับถือเป็นจำนวนมาก คุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยได้ประจักษ์แก่ผู้คนที่ได้ทราบประวัติความเป็นมา และการประพฤติตน ครองตนอยู่ในศีลธรรม โดยภายในงานจะมีกิจกรรมการสวดมนต์บารมี 30 ทัศ การถวายผ้าห่มองค์ครูบาฯ การสรงน้ำฯ การตีกลองถวายฯ การฟ้อนเล็บถวายฯ การประกวดสวดมนต์หมู่ การประกวดกลองสะบัดชัย การประกวดกลองหลวงล้านนา และการแสดงนำเสนอเรื่องราวของครูบาผ่านเทคนิคพิเศษ ณ ลานอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย วัดดอยติ และกิจกรรมที่ 9 ประเพณี “สลากย้อมเมืองลำพูน หนึ่งเดียวในโลก” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2561 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร “การตานก๋วยสลาก” เป็นประเพณีสืบต่อเนื่องกันมาทุกปี นิยมจัดขึ้นเป็นประจำในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนสิบเหนือสำหรับจังหวัดลำพูนประเพณีการทานสลากภัตและสลากย้อม โดยเฉพาะที่วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จะมีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ และวัดต่างๆ ในลุ่มแม่น้ำปิง แรกเริ่มเดิมทีการถวายทานต้นสลากย้อมเป็นหน้าที่ของหญิงสาวที่พึงจะกระทำจะต้องเก็บหอมรอบริบต้องใช้ความพยายามอย่างมากจึงจะสามารถถวายทานสลากย้อมได้ เพราะต้องใช้เงินทองค่าใช้จ่ายมากมาย เตรียมตัวกันนานนับปี การถวายทานสลากย้อมก็คือการเสริมทานบารมีแก่ตนเองและถวายทานล่วงหน้าแก่ตนเองไปใช้ในภายภาคหน้า ปัจจุบันการถวายทานสลากภัต สลากย้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยซึ่งทุกคนสามารถถวายทานได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิง แต่ยังคงหัวใจและวิญญาณของต้นสลากแบบวิถีโบราณสร้างความยั่งยืนบวกแรงศรัทธา ดังนั้นเพื่อเป็นการสืบทอดภูมิปัญญา ความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา สอนให้คนรู้จักมัธยัสถ์ อดออม และเกื้อกูลให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมทั้งแรงกาย แรงใจ และแรงทรัพย์ สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในปี 2561 อยากเชิญชวนหญิงทั่วประเทศไทยมาถวายสลากย้อมที่เมืองลำพูน จำนวน 109 ต้นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ ประกวดสลากต้นใหญ่ สูง 8 เมตร จำนวน 10 ต้น ถวายเพื่อเป็นนาบุญของตนเอง
เครดิตภาพ จากอินเตอร์เน็ต

ข่าวโดย : ชาลิสา ชมภูราษฎร์ 053525565
บรรณาธิการ : รพีพันธ์ อุดขันจริง 053525565
หน่วยงาน : สวท.ลำพูน
อ่าน : 905

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738