ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 มกราคม 2561 / 13:53:41  
ชมรมโมโตครอสจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด รับปีใหม่ 2561
ชมรมโมโตครอสจังหวัดน่าน จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด รับปีใหม่ 2561
ชมรมโมโตครอสจังหวัดน่าน เปิดรับศักราชใหม่ ปี 2561จัดการแข่งขันมอเตอร์ไซค์วิบากในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อชุมชน

ที่สนามการแข่งขัน คอวังโมโตครอส ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองจังหวัดน่าน ชมรมมอเตอร์ไซด์วิบากจังหวัดน่าน ร่วมกับชมรมกำนัน ตำบลดู่ใต้ ดำเนินการจัดการแข่งขันมอเตอร์ไซด์วิบาก ในรายการ คอวังโมโตครอส ต้านยาเสพติด ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ช่วงฤดูการท่องเทียว และสร้างทักษะในการขับขี่มอเตอร์ไซด์วิบากอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนต่อชุมชน และเป็นการเริ่มต้นรับศักราชใหม่ ปี 2561 โดยมี นายภัทร อินต๊ะไชย กำนันตำบลดู่ใต้ เป็นประธาน กิจกรรมการแข่งขันโมโตครอส หรือมอเตอร์ไซด์วิบาก นับว่าเป็นกิจกรรมกีฬาที่โลดโผน ผู้เล่นต้องมีความชำนาญและไม่ประมาท ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องมีพละกำลังเป็นอย่างมาก ต้องออกกำลังกายให้สมำเสมอ ส่วนใหญ่กีฬาประเภทนี้จะมีอยู่ที่คนชอบบางกลุ่มเท่านั้น การแข่งขันเป็น เปิดโอกาสให้ประชาชนเด็กและเยาวชนที่มีใจรักกี่ฬาประเภทโลดโผน ได้แสดงออกในทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรักกีฬา นำบทเรียนการอยู่ร่วมกันในสังคมมาปรับกลยุทธ์ในการสร้างสัมพันธภาพมีน้ำจิตน้ำใจ โอบอ้อมอารี โดยการใช้กีฬาเป็นยากำลัง ทั้งกำลังกายและใจ ให้นำคำชี้แนะ ข้อผิดพลาดการเล่นกีฬาในแวดวงกีฬามาเสริมสร้างความประนีประนอม รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีความสามัคคีในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด และเพิ่มความผูกพันระหว่างกันและกัน โดยมีประชาชน ในพื้นที่จังหวัดน่าน เข้าร่วมชมและเชียร์ อย่างคึกคัก โดยมีนักแข่งฝีมือระดับจังหวัด และต่างจังหวัด เข้ารวมการแข่งขันสร้างบรรยากาศอีกด้วย

ข่าวโดย : บรรลือ/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.น่าน
อ่าน : 112

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738