ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 10:40:08  
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เช้าวันนี้ (10 มกราคม 2561 ) ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคลำพูน อ.เมือง จ.ลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน/นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนคนลำพูนให้เหมาะสมตามช่วงวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มี นางสาวอัญณิการ์ นิศาภากร แรงงานหวัดลำพูน ,นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา ให้การต้อนรับ

กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ให้การดูแลและให้ความคุ้มครองผู้อยู่ในวัยกำลังแรงงานให้ได้รับสิทธิ์ประโยชน์ ตามกฎหมายต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างไร้รูปแบบ และรวดเร็ว สำนักงานแรงงานจังหวัดลำพูนและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูน ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนคนลำพูน ให้เหมาะสมตามช่วงวัย ใน 4 กิจกรรมได้แก่ 1. กิจกรรมการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมการความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำนวน 3 รุ่นๆละ 100 คน 2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานนอกระบบให้มีรายได้ที่มั่นคง จำนวน 8 รุ่นๆละ 20 คน 3.กิจกรรมส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามความต้องการของแผนชุมชน จำนวน 8 รุ่นๆละ 20 คน 4.กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ จำนวน 8 รุ่นๆละ 20 คน
สำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรมฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมการความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน รุ่นที่ 1 จำนวน 120 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคลำพูนและวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ให้กับนักเรียน นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคต โดยการสร้างความรู้ และการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานจริงจากผู้แทนสถานประกอบกิจการในจังหวัดลำพูน
กิจกรรมแบ่งออกเป็นการบรรยายในหัวข้อ “ปั้นคนรุ่นใหม่ ก้าวไกลในยุคไทยแลนด์ 4.0” การบรรยายหัวข้อ “ประกันสังคม ” และการจัดนิทรรศการโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดลำพูนอีกด้วย.

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 122

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738