ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 12:34:27  
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดประชุม "พัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง" ที่จังหวัดพะเยา
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดประชุม "พัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง" ที่จังหวัดพะเยา
กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดประชุม "พัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง" ที่จังหวัดพะเยา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลังระหว่างส่วนราชการทหาร กับส่วนราชการพลเรือน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ

วันนี้ (10 ม.ค.61) ที่ ห้องประชุมจอมทอง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม พร้อมด้วยนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม “พัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง” ภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติของรัฐบาล โดยมี ผู้แทนจากสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส่วนราชการทหาร ส่วนราชการพลเรือน และผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
พลตรี ชนินทร โพธิวัฒนางค์กูร รองเจ้ากรมการสรรพกำลังกลาโหม กล่าวว่า การประชุมพัฒนาสัมพันธ์กับทุกภาคส่วน เพื่อการระดมสรรพกำลัง ที่ทางกรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดขึ้นนั้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานการระดมสรรพกำลังระหว่างส่วนราชการทหาร กับส่วนราชการพลเรือน ตามแผนผนึกกำลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ รวมทั้งติดต่อประสานงานในการจัดเตรียมทรัพยากรด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนภารกิจทางทหารของกองทัพไทย ในภาวะไม่ปกติหรือในสถานการณ์ฉุกเฉินและเตรียมความพร้อมเพื่อเผชิญกับสาธารณภัยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตั้งแต่ภาวะปกติ ให้เพียงพอและทันเวลา

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 103

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738