ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 10 มกราคม 2561 / 16:10:22  
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จัดโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการของรัฐบาล ปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2561

นางเมตตา อนุศาสนกุล สถิติจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ในการจัดทำการสำรวจ จึงได้ดำเนินการจัดสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ครบ 3 ปี 6 เดือน เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมา ตลอดจนถึงเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน ตามที่รัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลมีความตั้งใจทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อประเทสมากที่สุด โดยเฉพาะในการปฏิรูปประเทศและการปรับโครงสร้างทางสังคมในทุกภาคส่วน ยึดหลักธรรมมาภิบาล สุจริต โปร่งใส และเร่งแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
สำหรับจังหวัดแพร่ จะปฏิบัติงานในระหว่างวันที่ 10 – 13 มกราคม 2561 จำนวน 5 หมู่บ้านตัวอย่าง
สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ จึงขอความร่วมมือจากครัวเรือนที่ตกเป็นตัวอย่างได้ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงแก่เจ้าหน้าที่ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานสถิติจังหวัดแพร่ โทร. 054 – 511-234 หรือขอตรวจดูบัตรประจำตัวของเจ้าหน้าที่ได้

ข่าวโดย : พิรุณพร แสงสร้อย ทีมข่าว สวท.แพร่
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย บรรณาธิการข่าว
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 110

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738