ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 10:10:18  
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพบปะสื่อมวลชน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีและเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน
วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นายวรยุทธ์ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด พบปะสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการกับสื่อมวลชน และเพื่อประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ให้ได้รับทราบอย่างกว้างขวาง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและสื่อมวลชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชนในครั้งนี้ จัดขึ้นตามโครงการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์นโยบายสำคัญของรัฐบาลและนโยบายของจังหวัดลำพูน ตลอดจนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน และนำไปขยายผลสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดให้ประสบความสำเร็จและการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่สำคัญๆ ที่ได้ดำเนินการ ให้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดลำพูนไปพร้อมกัน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุหลัก วิทยุชุมชน เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน (อป.มช.) ในพื้นที่จังหวัดลำพูน
สำหรับการนำเสนอประเด็น ประกอบด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประเด็นการขับเคลื่อนตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลในภาพรวม นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประเด็นการขับเคลื่อนแนวทางนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประเด็นการขับเคลื่อนแนวทางนโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ประเด็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยของประชาชน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ประเด็นการรณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและพันเอกโรมรัน ชูก้าน รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดลำพูน ประเด็นแนวทางการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนด้านความปรองดองสมานฉันท์
ในช่วงต่อจากกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพบสื่อมวลชน และเป็นกิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ เป็นการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตซอล , วอลเล่ย์บอลน้ำ และกีฬามหาสนุก ระหว่างส่วนราชการ นำทีมโดยผู้ว่าราชาการจังหวัดลำพูน กับสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน ร่วมการแข่งขันกีฬาอย่างสนุกสนาน ด้วย

ข่าวโดย : รุจิรา เสนานุช 053-511555
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 125

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738