ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 13:02:25  
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำกิจการของตน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry )
จังหวัดลำพูนส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำกิจการของตน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ อุตสาหกรรมสีเขียว  (Green Industry )
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Industry

วันนี้ ( 11 มกราคม 2561 ) ที่ห้องประชุม สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" หรือ Green Industry มี นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย ผู้ประกอบการโรงงานทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 120 คน
นายอุดม สอนจิตต์ อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มเติมความรู้เกี่ยว ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายโรงงานที่เกี่ยวข้อง และเชิญชวนให้โรงงานทั้งในส่วนของนิคมอุตสาหกรรม และนอกนิคมอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ซึ่งภายหลังจากการสัมมนาแล้วจะมีการรับสมัครโรงงานที่สนใจ และจะมีทีมที่ปรึกษาเข้าไปให้คำปรึกษา และแนะนำเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่าภาคอุตสาหกรรม เป็นการผลิตที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จังหวัดลำพูนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีภาคอุตสาหกรรมเป็นสาขาการผลิตอันดับหนึ่ง ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด จากการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ให้มีการแข่งขันได้ในทุกระดับ แต่ในขณะเดียวกัน การประกอบกิจการอุตสาหกรรมจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้องคำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำให้สังคมและชุมชนเกิดการยอมรับและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุขและยั่งยืน .

ข่าวโดย : อานนท์ บุญมาตุ้ย
บรรณาธิการ : ชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 114

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738