ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 13:07:40  
ทชร.ขอเชิญเด็กเยาวชนและผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กประจำปี 2561
ทชร.ขอเชิญเด็กเยาวชนและผู้ปกครองร่วมงานวันเด็กประจำปี 2561
ท่าอากาศยานแแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 มีกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนมากมาย

นายวิสูตร คำยอด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวัน เสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ณ อาคารรับ-ส่ง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่เวลา 8:00-15:00 น. เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนได้รับสิ่งที่เป็นประโยชน์เหมาะสมสำหรับวัยแห่งการเรียนรู้ในการเตรียมพร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิ จัดการแสดงบนเวที เพื่อให้เด็กๆได้แสดงออกถึงความสามารถ การตอบคำถามเล่นเกมส์ต่างๆ นอกจากนี้มีการออกบูธของส่วนราชการ เอกชน สายการบินต่างๆ และมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เช่น ขนส่งจังหวัดเชียงรายสอนให้ขับรถอย่างถูกต้อง , การดับเพลิงและกู้ภัย ของ ทชร.ความรู้ต่างๆด้านท่าอากาศยาน และมอบของขวัญของรางวัลให้เด็ก เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ข่าวโดย : นางสาวพิชชาพร รินน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก 053-702642
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
อ่าน : 621

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738