ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 13:38:47  
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"ครั้งที่ 2/2561
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน "เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา"ครั้งที่ 2/2561
วันนี้ (11 มกราคม 2561 ) สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จัดงานนัดพบแรงงาน เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน ศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น.

จากการที่กระทรวงแรงงานมีนโยบายให้กรมการจัดหางาน จัดหางานให้ประชาชนทั่วไป ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษาใหม่ ได้มีงานทำ และมีรายได้โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ว่างงานและผู้ที่จบการศึกษาแล้วยังไม่มีงานทำได้มีโอกาสสมัครงาน กับนายจ้างโดยตรง
ในงานมีการรับสมัครและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างตำแหน่งงานว่างมากกว่า 500 อัตรา ให้คำปรึกษาการสมัครงานทั้งในประเทศ/ต่างประเทศและการทดสอบความพร้อมทางอาชีพชมนิทรรศการของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานและศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ การสาธิตอาชีพอิสระและชิมฟรี กับ “ นักชงมืออาชีพ ” การทำน้ำดื่มสมุนไพร การทำขนมไทย บริการเสริมสวย แต่งหน้า ตัดผมชายและหญิง การนวดฝ่าเท้า และกิจกรรมแจกของรางวัลอีกมากมาย มีผู้ให้ความสนใจร่วมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งประชาชนที่ต้องการฝึกอาชีพระยะสั้นสามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 092 420 , 053 - 092 418 และผู้ที่ต้องการมีงานทำสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 525543 .

ข่าวโดย : นักศึกษาฝึกประสบการณ์ นางสาวอรอุมา หาญห้าว
บรรณาธิการ : นายชีวิน ศรัทธา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
หน่วยงาน : ส.ปชส.ลำพูน
อ่าน : 164

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738