ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:14:35  
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่จัดกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561
จังหวัดแพร่รวมพลังทุกภาคส่วนลดปัญหาวิกฤติมลพิษหมอกควัน จัดกิจกรรม Kick Off เริ่มต้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 "รวมพลังลดเผา ลดหมอกควัน เพื่อลมหายใจคนแพร่" ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายนนี้

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้เป็นประธานนำขบวนนักกีฬาปั่นจักรยาน “ปั่นลดไฟป่า” จากบริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ ไปยังสนามเทศบาลตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการเผาในทุกพื้นที่ ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2561 รวมประมาณ 60 วัน ซึ่งเป็นช่วงที่มักจะเกิดปัญหาวิกฤติหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัยของประชาชน ตลอดจนบดบังทัศนวิสัยและส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ “รวมพลังลดเผา ลดหมอกควัน เพื่อลมหายใจคนแพร่” เป็นการ Kick Off เริ่มต้นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 2561 พร้อมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนายอำเภอทั้ง 8 อำเภอเพื่อไปทำการรณรงค์ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ในปี 2560 ที่ผ่านมาจังหวัดแพร่เกิดจุดความร้อน(Hot Spot) ประมาณ 200 จุด ลดลงจากปี 2559 ที่เกิดมากถึง 500 จุด และได้มีการถอดบทเรียนสรุปเป็นมาตรการต่างๆ เพื่อดำเนินการในปีนี้ ตั้งเป้าหมายที่จะลดจำนวน Hot Spot ลงให้ได้มากที่สุด โดยแบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน คือ พื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติ มีการทำแนวกันไฟ จัดชุดลาดตระเวน ทำข้อมูลจุดเสี่ยงที่เคยเกิด Hot Spot และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนพื้นที่การเกษตรจะมีการให้ความรู้ในการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ไถกลบ หรือทำปุ๋ยหมัก จับเข่าคุย เคาะประตูบ้านสร้างความเข้าใจ ด้านพื้นที่ในเขตทางจะมีชุดลาดตระเวนของแขวงทางหลวงแพร่ แขวงทางหลวงชนบทแพร่ และอาสาสมัครของท้องถิ่นช่วยแจ้งข่าวและเข้าดำเนินการดับไฟเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากหมอกควันที่บดบังทัศนวิสัย และในพื้นที่ชุมชน จะมีการให้ความรู้และแนะนำให้ใช้ประโยชน์จากเศษไม้ใบหญ้า หรือคัดแยกขยะต่างๆ กำจัดให้ถูกวิธี ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์หมอกควันไฟป่าของจังหวัดแพร่ในปีนี้ดีขึ้น

ข่าวโดย : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
หน่วยงาน : สวท.แพร่
อ่าน : 156

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738