ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 มกราคม 2561 / 14:33:41  
ธ.ก.ส.ฝาง เชิญชวนเด็กและเยาวชน ฝากเงิน โครงการ "ฝากเงินวันเด็ก KIDs D"
ธ.ก.ส.ฝาง  เชิญชวนเด็กและเยาวชน ฝากเงิน  โครงการ  "ฝากเงินวันเด็ก KIDs D"
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาฝาง เชิญชวนเด็กและเยาวชน ฝากเงิน ตามโครงการ "ฝากเงินวันเด็ก KIDs D" พร้อมรับ กระปุกออมทรัพย์น้องพากเพียร

นายพนนิษฐ์ ไหวพินิจ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาฝาง เปิดเผยว่า เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 ซึ่งปีนี้ ตรงกับวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ธ.ก.ส.สาขาฝาง ได้จัดโครงการ “ฝากเงินวันเด็ก KIDs D” โดยลูกค้า ที่เปิดบัญชีใหม่ ตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไป หรือฝากเงิน ออมทรัพย์ทวีโชค 1 บัญชี จะได้รับ กระปุกออมทรัพย์น้องพากเพียร 1 ใบ คุณสมบัติ ผู้เปิดบัญชีต้องมีอายุ 7 ขวบขึ้นไป โดยนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาสูติบัตร ของผู้เปิดบัญชี จำนวน 2 ฉบับ และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ พร้อมรับรองลายมือชื่อ-สกุล ไปติดต่อขอเปิดบัญชี ที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาฝาง ในวันวันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30น.-12.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-5345-1222

ข่าวโดย : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ
หน่วยงาน : สวท.ฝาง-เชียงใหม่
อ่าน : 133

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738