ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 10:39:56  
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน 2 หลักสูตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  2 หลักสูตร
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมการฝึกอาชีพ หลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน จำนวน 2 หลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2561

นายธวัชชัย ไชยรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดอบรมการฝึกอาชีพ จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย รุ่นที่ 3/2561 ฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 29 มีนาคม 2561 ฝึกวันละ 7 ชั่วโมง และสาขานวดไทยเพื่อสุขภาพ รุ่นที่ 4/2561 ฝึกตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 8 มีนาคม 2561 ฝึกวันละ 6 ชั่วโมง โดยจะฝึกอบรมในศูนย์ฝึกและออกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการเป็นการฝึกให้แก่แรงงานใหม่หรือแรงงานที่จะเข้าสู่การทำงานในตลาดแรงงานในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือ และทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ ให้มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
ขอเชิญชวนเยาวชนและบุคคลทั่วไป มีความรู้ขั้นต่ำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว โดยไม่มีดสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ หมายเลข 053-686051 - 2 /

ข่าวโดย : พรพนิต นักศึกษาฝึกงาน ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ข่าว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 128

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738