ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 10:55:27  
แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามความคืบหน้า การเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2561ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แม่ทัพน้อยที่ 3 ติดตามความคืบหน้า การเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่

พลโทสมพงษ์ แจ้งจำรัส แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กว่า 20 หน่วย เร่งเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่า Kick Off ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยในปีนี้กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ที่กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาค เป็นประธานเปิดกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมรณรงค์และซักซ้อมดับไฟป่าในครั้งนี้ประกอบด้วย 3 กิจกรรม คือ การจัดแสดงนิทรรศการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน, การรณรงค์ซักซ้อมดับไฟป่าและหมอกควัน และขบวนรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควัน โดยภาครัฐ ภาคเอกชนและเครือข่ายประชาชน คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน
ทั้งนี้ ในส่วนของชุดรณรงค์ 14 ชุด ได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ประชาชนเรื่องการหยุดยั้งการเผาป่าและการกำจัดวัชพืชทางการเกษตร ร่วมกับจังหวัด ขับเคลื่อนกลไกภายในชุมชนโดยประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นเครื่องมือในการช่วยกันสกัดกั้น และให้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

ข่าวโดย : พิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวชนิสา ชมศิลป์
หน่วยงาน : สวท.เชียงใหม่
อ่าน : 157

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738