ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 12:11:55  
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
สำนักงานพัฒนาภาค 3 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ที่ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.อภิสิทธิ์ นุชบุษบา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธานพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยร่วมกับหน่วยงานจากภาครัฐ และภาคเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะจัดขึ้นก่อนวันเด็ก 1 วัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้นำบุตรหลานไปเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติในตัวเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน มีความรักชาติ ศาสนา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ความว่า "เด็กทุกคนที่เป็นอนาคตของชาติ ทำหน้าที่สืบสาน และรักษาสิ่งดีงาม ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้ให้ พร้อมทั้งเสริมสร้าง พัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่งๆขึ้นไป"
สำหรับ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน , การแสดงยุทโธปกรณ์ทางทหาร จากหน่วยงานของทหารในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ , การแสดงของชุดบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานพัฒนาภาค 3 , กิจกรรมศึกษาศูนย์เรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง , การจัดเลี้ยงอาหารของกลุ่มแม่บ้าน , การสนับสนุนของภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้ง อาหาร ขนม ของเล่น และการจับฉลากมอบของรางวัลต่างๆ มากมาย


ข่าวโดย : อภิชาติ เฮงพลอย/ศศิภา จีระวัฒนาวงศ์
บรรณาธิการ : อภิชาติ เฮงพลอย
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงใหม่
อ่าน : 182

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738