ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 13:11:42  
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ จัดงานวันเด็ก ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(12ม.ค.61) นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานเปิดงานวันเด็กของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ เพื่อส่งเสริมให้เด็กพิการเกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามสภาพความพิการ มีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่น และเป็นที่ยอมรับของสังคมได้อย่างเป็นสุข โดยศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ได้จัดให้มีการแสดงของนักเรียน การเล่นเกม การแจกของรางวัลแก่เด็กนักเรียนทุกคน พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางศลิษา ภิรมย์รัตน์ นายกเหล่ากาชาดแพร่ และส่วนราชการ องค์กร ร้านค้าต่างๆ ได้มอบของขวัญแก่เด็กและผู้ปกครอง พร้อมเลี้ยงอาหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติดังกล่าว ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่ นั้นเปิดสอนและดูแลเด็กออทิสติก เด็กพิการประเภทอื่นๆ ที่มีฐานะยากจน และขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 207 คน การจัดกิจกรรมวันเด็กจึงเป็นการเติมเต็มให้น้องๆเหล่านี้ ให้มีโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วๆไป /. ฉัตรชัย พวงขจร / ข่าว /พิมพ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่

ข่าวโดย : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แพร่
อ่าน : 98

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738