ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มกราคม 2561 / 14:39:31  
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่
จังหวัดพะเยา ปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า พร้อมเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (12 ม.ค.61) ที่บริเวณหน้าที่ทำการหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย.3 (แม่กา) ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีปล่อยชุดลาตระเวน เฝ้าระวัง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่า ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย กำลังพลชุดควบคุมไฟป่าของสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา , เจ้าหน้าที่ทหาร จากมณฑลทหารบกที่ 34 , เจ้าหน้าที่ป่าไม้ , อส. , และอาสาสมัครป้องกันหมอกควันและไฟป่าพะเยา เพื่อออกปฏิบัติเข้มในการควบคุมสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ พร้อมรองรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 15 มกราคม 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา จังหวัดพะเยามีสถานการณ์หมอกควันปกคลุมสูง หรือมีปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ หรือค่า PM 10 สูงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ประกอบกับบริเวณพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นพื้นที่ป่าจำนวนมาก เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าและการเผาในที่โล่ง ก่อให้เกิดภาวะหมอกควันปกคลุม และอาจส่งผลกระทบต่อการเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่กำหนดเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 15 มกราคมนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าทั่วทุกพื้นที่ ออกปฏิบัติการเข้มไม่เว้นวันหยุด ในห้วง 10-16 มกราคม 2561 ทั้งการจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าระวังการลักลอบเผา การจัดรถฉีดพ่นน้ำ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์งดการเผาเด็ดขาด โดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำงานอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ ไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของประชาชนรวมถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาด้วย

ข่าวโดย : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : พรณภทร สุวลัย
หน่วยงาน : สวท.พะเยา
อ่าน : 97

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738