ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 15:00:25  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่บริเวณ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 33 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m3) และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เท่ากับ 41 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ซึ่งระดับค่าดัชนีเกณฑ์วัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 0-50 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี, 51-100 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง, 101-200 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ, 201-300 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และมากกว่า 300 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอันตราย
ข้อมูลรายงานผลการเกิดจุดความร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบจุดความร้อน โดยข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) วิเคราะห์จากข้อมูลระบบ MODIS จากดาวเทียม TERRA และ AQUA โดยดาวเทียมจะทำการถ่ายภาพ 4 ช่วง ได้แก่ (Aqua) 01.00 - 02.00 น. , (Terra) 10.00 - 11.00 น., (Aqua) 13.00 - 14.00 น. , (Terra) 22.00 - 23.00 น. และได้มีการจำแนกแหล่งที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้ที่ดินไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต ส.ป.ก. พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง และชุมชนอื่นๆ
ด้านการดำเนินงานการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ พ.อ. ภาส วงศ์สารภี ผบ.ฉก.ทพ.36 มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการมวลชนที่ 3 อ.แม่สะเรียง เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. ในพื้นที่ ต.ป่าแป๋ ณ ห้องประชุม อบต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง เพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันให้กับราษฎรในหมู่บ้าน ในห้วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาด 1 มี.ค. - 30 เม.ย. 2561 รวมไปถึงการทำแนวกันไฟในพื้นที่หมู่บ้าน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 123

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738