ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 กุมภาพันธ์ 2561 / 17:08:54  
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันคนผู้พิการสากล มุ่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรมวันคนผู้พิการสากล มุ่งการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน
จังหวัดเชียงราย ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบจ.เชียงราย จัดกิจกรรมวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 "การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน"

วันนี้ (7 ก.พ. 61) ที่หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2561 ซึ่งจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,อบจ.เชียงราย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น มีคนพิการในเขตจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมกว่า 800 คน นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างสังคมที่ปราศจากอุปสรรค โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับคนพิการมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้คนพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่งถึง และเป็นธรรม วันนี้เราได้เห็นรอยยิ้มจากคนพิการทุกเพศ ทุกวัยที่มารวมตัวกันครั้งประวัติศาสตร์ ทุกคนได้มาร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ทุกหน่วยงานมาร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อคนพิการสากลอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งหมดเกิดขึ้นจากความตั้งใจจริงของจังหวัด ภายในงานมีพิธีมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคนพิการต้นแบบระดับประเทศ ประจำปี 2560 มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น องค์กรสนับสนุนงานคนพิการดีเด่น และหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการดีเด่น มอบรถวิลแชร์ให้กับคนพิการ การสาธิต และนิทรรศการของคนพิการในด้านต่างๆ กว่า 50 บูธ

ข่าวโดย : นายกังวาล ปริมา
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.เชียงราย
อ่าน : 550

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738