ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 11:31:42  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เร่งดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง ด้านคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 พื้นที่บริเวณ ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พบปริมาณฝุ่นละอองเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีค่า 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (μg/m3) และค่าดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) เท่ากับ 44 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี ซึ่งระดับค่าดัชนีเกณฑ์วัดคุณภาพอากาศ ดังนี้ 0-50 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี, 51-100 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง, 101-200 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพ, 201-300 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพมีผลกระทบต่อสุขภาพมาก และมากกว่า 300 อยู่ในเกณฑ์คุณภาพอันตราย
ข้อมูลรายงานผลการเกิดจุดความร้อนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบจุดความร้อน 1 จุด ในช่วงเวลา 13.45 น. โดยระบบดาวเทียม Aqua พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (อยู่ในพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิง) อ.แม่สะเรียง หมู่บ้านที่ใกล้ที่สุด คือ บ้านทุ่งแพม ต.บ้านยวม อ.แม่สะเรียง พิกัด X 384046.898 Y 2003696.247 โดยข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) วิเคราะห์จากข้อมูลระบบ MODIS จากดาวเทียม TERRA และ AQUA โดยดาวเทียมจะทำการถ่ายภาพ 4 ช่วง ได้แก่ (Aqua) 01.00 - 02.00 น. , (Terra) 10.00 - 11.00 น., (Aqua) 13.00 - 14.00 น. , (Terra) 22.00 - 23.00 น. และได้มีการจำแนกแหล่งที่เกิดจุดความร้อนในพื้นที่ต่างๆ ตามลักษณะการใช้ที่ดินไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ เขต ส.ป.ก. พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ริมทางหลวง และชุมชนอื่นๆ
การดำเนินการพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายพิศิษฐ์ กิจบุญอนันต์ นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายบุญศักดิ์ แซ่จอง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธานประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยเน้นย้ำเรื่องหมอกควันไฟป่าเป็นประเด็นหลัก ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ เช่น การชิงเผาตามหลักวิชาการ ระหว่างวันที่ 1 - 25 ก.พ. 2561 ในช่วงเวลา 15.00 - 22.00 น. เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อนสะสม การงดเผาในช่วง 61 วัน ตามประกาศจังหวัด และการจัดเตรียมชุดเคลื่อนที่เร็ว ของชุมชน 10-15 คน เพื่อเฝ้าระวัง และจัดการไฟป่าในพื้นที่ชุมชน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738